دکتر کامران لنگرانی با اشاره به اینکه مصرف محصولات تراریخته تولیدی Trance Genetic بیشتر متاثر از مسائل مالی است افزود: هنوز هیچ گروهی درخصوص اثرات مثبت، منفی و بی اثر تولید گیاهان تراریخته به‌طور دقیق و شفاف اظهار‌نظری نکرده است، از این رو می‌طلبد تحقیقات جدید و مناسبی روی این موضوع انجام شود. وی ادامه داد: تحقیقات دقیق روی این گونه گیاهان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شده است.