حسین محبوبی افزود: این طرح‌ها شامل بهسازی تکیه نو دوشنبه‌ای، بهسازی تکایای ضلع شرقی میدان پاسرو، بهسازی جداره تکیه و ضلع شرقی مرکزمحله نعلبندان، حذف الحاقات و بهسازی امامزاده نه تن، مرمت اضطراری مسجد تاریخی صالحیه سرچشمه، ساماندهی و  بهسازی ضلع غربی محله دربنو و ساماندهی و بهسازی محوطه غربی مدرسه تاریخی صالحیه در سرچشمه گرگان است. وی هدف از اجرای این طرح‌ها را بهره‌برداری و ایجاد گردش اقتصادی جهت منافع اهالی ساکن در بافت و تشویق آنها به منظور سرمایه‌گذاری در بهسازی املاکشان اعلام کرد. دبیر ستاد بازآفرینی شهری استان گلستان افزود: بابت اجرای طرح‌های مرمتی اشاره شده ۱۲۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبار ملی تخصیص داده شده است.