وی با بیان اینکه خودکفایی گندم در کشور اکنون سومین سال خود را سپری می‌کند، اضافه کرد: شروع صادرات گندم از داخل به خارج از کشور نویدی برای موفقیت بیشتر ایران در تامین امنیت غذایی است. صالحی افزود: گندم صادراتی توسط بخش خصوصی خریداری و پس از انجام مراحل قانونی به خارج صادر می‌شود و شرکت بازرگانی دولتی تنها مجوز حمل را صادر می‌کند.بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز از این استان ۱۵ هزار تن گندم و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گندم فرآوری شده (آرد) به کشورهای عمان و عراق صادر شده بود.کردستان از استان‌های عمده تولید گندم کشور است که امسال با تولید حدود یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن گندم در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.استان کردستان امکان ذخیره‌سازی ۷۸۰ هزار تن محصول گندم شامل ۲۵۰ هزار تن در انبارهای سازمان تعاون روستایی و ۵۳۰ هزار تن نیز در ۱۵ واحد سیلوی دولتی و بخش خصوصی را دارد.این استان یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۸۹۶ هزار و ۲۳۵ هکتار اراضی دیم معادل ۸۸ درصد و ۱۲۱ هزار هکتار اراضی آبی معادل ۱۲ درصد دارد.