به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، سعدی نقشبندی در جلسه ایجاد ذهنیت مشترک تسهیل‌گران و دست اندرکاران حوزه‌های آبخیز سنندج اظهار کرد: با قانون رفع تداخلات و اجرای آن در این شهرستان، کاداستر و قومی‌سازی نقشه‌ها در این میزان اراضی انجام می‌شود. وی افزود: هدف نهایی طرح‌های منابع طبیعی رساندن این عرصه‌ها به دست خود بهره‌برداران محلی برای تحقق شعار منابع طبیعی با مردم برای مردم است. نقش‌بندی اضافه کرد: در سال جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال در بخش اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌صورت طرح‌های مکانیکی و بیولوژیکی در کردستان تخصیص یافته است. وی یادآور شد: با رویکرد جدید در اجرای برنامه‌ها، این اداره ‌کل در حوزه‌های آبخیز برای منفعت رساندن به اقتصاد خانواده‌ها و بهره برداران و جوامع محلی در سطح روستاهای هدف حرکت می‌کند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: هدف تسهیلگران ایجاد رویه مشترک در جهت کمک به خانواده‌های ساکن در روستاهایی است که در اجرای طرح‌های منابع طبیعی پیشقدم هستند تا بتوانند دیدگاه بهره‌برداران درخصوص منابع طبیعی را به سایر دستگاه‌ها منتقل کنند.