به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس، در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت این شرکت، با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های تولیدی، ساخت ۱۷ مخزن جدید نیز در دستور کار قرار گرفت.مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با بهره‌برداری از مخازن جدید، مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه بندرعباس به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافت.نامور افزود: از ۱۷ مخزن جدید طرح افزایش ظرفیت، ۱۵مخزن از دو نوع مخازن سقف ثابت گنبدی و سقف شناور برای فرآورده‌های بنزین و نفت گاز ساخته شده‌اند و دو مخزن نیز کروی است.

وی با اشاره به اینکه مخازن ذخیره‌سازی در پالایشگاه به‌طور کلی به سه دسته مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و میعانات گازی به‌عنوان خوراک پالایشگاه و مخازن فرآورده‌های میانی و نهایی تقسیم‌بندی می‌شوند، گفت: اکنون پالایشگاه دارای ۱۴ مخزن خوراک و با احتساب ۱۷ مخزن جدید دارای ۱۰۲ مخزن فرآورده میانی و نهایی است.مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس تصریح کرد: به‌طور کلی وظیفه مخازن را می‌توان ذخیره مواد اولیه و خوراک واحدها، ذخیره مواد واسطه تولید شده در فرآیند، ذخیره فرآورده‌ها، ذخیره مواد برای بارگیری و پخش، همسان کردن کیفیت محصول و معیاری برای اندازه‌گیری حجم خوراک و محصول تولید شده اعلام کرد.