فائزه عبداللهی در سی و پنجمین جلسه کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی که بحث و تبادل نظر درخصوص مشارکت زنان در توسعه شهرها را در دستور کار داشت، گفت: مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی استان در گام اول باید جایگاه خود را معرفی کند و با مسوولان مرتبط استان نشست داشته باشد.رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر گرگان افزود: در گام بعدی ضمن شناسایی مطالبات و نیازهای شهری جامعه زنان باید این مطالبات مطرح شود و مورد پیگیری قرار بگیرد و در این خصوص می‌توانیم با شهرهای استان که عضو خانم در شورا ندارند مکاتبه کرده و از آنها بخواهیم که نماینده‌ای به مجمع معرفی کنند، چرا که از ۳۳ شهر استان تنها ۸ شهر نماینده خانم دارند.

عضو هیات رئیسه و نماینده مجمع مشورتی بانوان استان در کشور با تاکید بر اینکه مجمع مشورتی زنان شورایی استان وظیفه دارد تا با بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در شهرها و روستاهای استان زمینه رفع مشکلات و توسعه یافتگی استان را تسهیل کند، اظهار کرد: پیگیری موضوع اشتغال بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار و کارآفرینی، امنیت غذایی، آموزش و توانمندسازی، تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و تعاونی‌های بانوان و آگاهی بخشی از مهم‌ترین اموری است که اعضای شوراها می‌توانند به آن بپردازند.

عبداللهی ادامه داد: هرچند حضور زنان در پست‌های مدیریتی استان دیرتر از سایر کلان‌شهرها محقق شد، اما با این وجود منشا بسیاری از تحولات شده است و انتظار می‌رود نه تنها حضور بانوان پررنگ‌تر شود، بلکه بانوان عضو در ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده بیش از پیش همکاری کنند.عضو هیات رئیسه شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه برای توسعه شهرها باید همه شهروندان نقش خود را ایفا کنند و حضور اثرگذاری در این خصوص داشته باشند، اظهار کرد: شورایی می‌تواند موفق باشد که نقش و جایگاه همه شهروندان را در مدیریت شهری لحاظ کند و ضمن شناخت نیازمندی‌ها و ضروریات همه اقشار برنامه‌ریزی کند و به این منظور توجه به زنان و کودکان بسیار دارای اهمیت است.