حمیدرضا آقامولایی اظهار کرد: طرح پارک بزرگ و مدرن بازی، پارک اوزینه، هتل ناهارخوران، تله کابین، کارتینگ، سورتمه، پیست دوچرخه‌سواری و دیگر طرح‌های بزرگ امسال در شهر اجرایی می‌شود. آقامولایی گفت: تا بهمن امسال طرح آبشار مصنوعی در ناهارخوران گرگان افتتاح می‌شود و تله کابین نیز که از آرزوهای مردم گرگان است، شرایط آن مهیا شده و امیدواریم امسال ساخت آن آغاز شود. وی در ادامه درباره سفر برخی اعضای شورای شهر و شهردار به چین گفت: دعوت‌نامه‌ای از طرف شهردار گوانجو به شهرداری گرگان برای شرکت در مجمع جهانی شهرداران ارسال شده است. وی افزود: در این سفر معاون استاندار و دو نفر شامل رئیس شورا و رئیس کمیسیون گردشگری، شهردار را همراهی می‌کنند. آقامولایی با اشاره به مطرح شدن خواهرخواندگی گرگان و گوانجو گفت: هزینه رفت و برگشت شهردار و معاون استاندار و هزینه اقامت آنها به همراه اقامت همراهان رایگان است. وی تاکید کرد: این سفر به علت اشتراکات گرگان و گوانجو که شامل تاریخی بودن، علمی و دانشگاهی بودن، شهر گردشگری بودن و اینکه هر کدام یا بندری هستند یا در کنار بندر قرار دارند می‌تواند به ما کمک کند.