فرهاد سرخوش با اشاره به اینکه آخرین تراز دریاچه ارومیه ۳۲/ ۱۲۷۰ است، اظهار کرد: علاوه بر آن اکنون دریاچه ارومیه ۱۷۸۳ کیلومترمربع وسعت دارد و یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر مکعب حجم آبی آن است.وی تصریح کرد: تراز دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال گذشته افزایش پنج سانتی‌متری داشته است.

نماینده استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای احیای دریاچه ارومیه گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مربوط به ستاد احیا به کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل استان‌های آذربایجان‌غربی، شرقی و کردستان ابلاغ شده است اما تاکنون تخصیص نیافته اما سازمان برنامه و بودجه قول داده تا چند روز آینده اعتبارات را تخصیص دهد تا ادامه پروژه‌های احیا توسط دستگاه‌های مربوطه انجام گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دفتر مرکزی ستاد احیای دریاچه ارومیه باید در تهران مستقر باشد، افزود: تمام مراحل اداری و پیگیری اعتبارات احیای دریاچه ارومیه باید در تهران انجام شده و تنها دستگاه‌های اجرا‌کننده در منطقه باشد و در این رابطه در منطقه نیز دانشگاه ارومیه و تبریز و دفتر منطقه‌ای طرح‌های آن را پایش و نظارت می‌کنند.