عباس رضایی، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حاصل تصمیم‌گیری دولت برای اداره استانی با ۵ میلیون جمعیت و نه هزار واحد صنعتی است که سرانجام طی مراسم تودیع و معارفه، پست خود را از استاندار سابق تحویل گرفت.  او در این مراسم که با حضور جمعی از مسوولان استانی و همچنین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور برگزار می‌شد، به بحران آب در استان، عقب‌ماندگی در شاخص‌های توسعه و مشکلات زیست محیطی اصفهان اشاره کرد و گفت: مدیران استان، اصفهان را برتر از سایر استان‌ها می‌دانند و دچار سندروم خود‌برتر‌بینی شده‌اند در حالی اصفهان تنها کلان‌شهر کشور و این شهر نیز فاصله بین پل‌های وحید تا غدیر نیست.

او در ترسیم مسیر خود برای مدیریت استان، آن را ترکیبی از اجرای برنامه‌های پیشین، تاکید بر مدیریت مصرف منابع آبی، ارتقای صنعت گردشگری و مشخصا پیگیری قطار سریع‌السیر اصفهان- تهران دانست و بر نقش نخبگان، ژرف اندیشان و دانشمندان برای کمک به گذر از بحران‌ها، اداره بهتر استان و یافتن راه‌حل‌هایی برای پویایی اقتصاد اصفهان تاکید کرد.

در این رویداد، معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور نیز گفت: رویه اصلی اداره کشور قانون‌مداری است و نه وعده‌های پوپولیستی! وی ادامه داد: گاهی سرمایه اجتماعی ما به دلیل عدم تصمیم‌گیری از دست می‌رود، در حالی که مردم منتظر تصمیمات بزرگ در کشور و استفاده از نیروهای متعهد و پاک دست هستند، نه با جا به جا کردن یک دال، مدیر تبدیل به مرید شود.