عادل کاظمی افزود: ماموریت‌های ویژه برای عبور از پیک بار سال ۹۸، در ۴ بخش طرح‌های ویژه ملی، برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا، طرح‌های بهینه‌سازی، راهبردی و نگهداری شبکه و بهره‌‌وری اقتصادی به شرکت توزیع برق تبریز ابلاغ شده است. وی با اشاره به طرح‌های بهینه‌سازی راهبردی و نگهداری شبکه یادآوری کرد: اجرای سیاست‌های ابلاغی درخصوص مدیریت دارایی با تاکید بر ارتقای فرآیندهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، ارتقای توان راهبری شبکه، هوشمندسازی و رویت‌پذیری و توسعه نقاط مانور ضروری است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اجرای سیاست‌های ابلاغی درخصوص ارتقای سامانه‌های اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مشترکان و سیاست‌های ابلاغی درخصوص بهبود سطح ایمنی کارکنان را ضروری دانست. کاظمی با تاکید بر لزوم تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در پیک بار سال ۹۸، ادامه داد: شناسایی مشترکان پر مصرف به تفکیک هر تعرفه و مساجد پر مصرف و تهیه بانک اطلاعاتی از آنها در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.