توجه به ملاحظات زیست محیطی و اهمیت کاهش آلاینده‌های محیطی، ضرورتی است که از ابتدای راه‌اندازی نیروگاه به ویژه در سال‌های اخیر، مسیر فعالیت نیروگاه شهید‌رجایی را تعیین کرده است؛ به‌طوری که بررسی آماری وضعیت شاخص‌های مرتبط با عملکرد زیست محیطی نیروگاه در این مدت، نشان از کاهش قابل توجه مصرف آب و افزایش مصرف سوخت گاز طبیعی در واحدهای نیروگاه دارد.   گزارش تغییرات اقلیمی سال‌های اخیر و تاثیر آن بر کاهش میزان بارش‌های سالانه، اجرای سیاست‌های مدیریتی صحیح و اصلاح الگوی مصرف آب در حوزه صنعت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر کرده است که اکنون در نیروگاه شهید‌رجایی، تاثیرات استفاده از روش‌های نوین را در کاهش مصرف آب واحدها شاهد هستیم. در این خصوص می‌توان به میزان مصرف ۱۰۲ لیتر آب در واحدهای این نیروگاه به ازای هر مگاوات ساعت انرژی تولیدی در ۸ ماه گذشته اشاره کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته با ۶ لیتر کاهش همراه است. تداوم استفاده از سوخت گاز طبیعی در واحدهای سیزده‌گانه با محور توجه به صیانت از محیط زیست، دیگر شاخص عمده‌ای است که در ۸ ماه امسال با سهم ۹۸‌درصد، شاهد افزایش مصرف این سوخت پاک هستیم. این درحالی است که در همین مدت درسال گذشته، میزان مصرف سوخت گاز طبیعی در واحدها، کمتر از امسال یعنی به میزان ۹۰‌درصد بود.