جباری با بیان اینکه تفرجگاه پردانان با جنگل‌های سرسبز در ۲۲کیلومتری جنوب پیرانشهر واقع شده است، اظهار کرد: جاری بودن رودخانه دائمی و خروشان پردانان که یکی از سرچشمه‌های اصلی رود زاب کوچک است و مناظر بی‌نظیر آبشار خروشان و پر آب خرپاپ بر زیبایی آن دوچندان افزوده است.جباری درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: اکنون ۴۰ مورد طرح سرمایه‌گذاری با میانگین پیشرفت ۵۰‌درصد و حجم سرمایه‌گذاری چهارهزار میلیارد ریالی در حال اجرا است.