وی خاطرنشان کرد: ساخت و بهره‌برداری این ایستگاه با چنین وسعتی از تولیدات داخلی کشور بوده است. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه استان از نظر توزیع گاز در کشور سرآمد است و سالانه ۷ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کند، گفت: اکنون ۹۶ درصد جمعیت مازندران در قالب یک میلیون و ۳۳۴ هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. به گفته وی، از ۵۸ شهر استان، ۵۵ شهر معادل ۴/ ۹۹ درصد جمعیت شهری و از ۳ هزار و ۶۱۹ روستای استان نیز ۱۹۹۸ روستا معادل ۹۲ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش گاز قرار دارند.  مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: ۱۹ هزار و ۹۵۱ کیلومتر شبکه گازرسانی و ۷۵۴ هزار و ۱۷۵ کیلومتر انشعاب در استان اجرایی شده است. احمدپور در زمینه ایستگاه تقویت فشار گاز تنگه لته ساری افزود: اتفاقی که امروز در این زمینه افتاده است سبب تحول جدی در گازرسانی به منطقه شده و موجب برون‌رفت یکی از چالش‌های عظیم این بخش شده است.

وی اظهار کرد: همواره از سال‌های پیش در استان از لحاظ گاز دچار مشکل بوده‌ایم ولی با افتتاح این ایستگاه دیگر شاهد مشکلی در بخش گازرسانی به روستاهای منطقه نخواهیم بود.احمدپور اظهار کرد: با توجه به تمهیدات شرکت ملی گاز ایران و شرکت مهندسی و توسعه گاز با اجرا و افتتاح خط ۴۲ اینچ دامغان- کیاسر به ساری و نکا مشکل افت فشار یا قطع گاز در شمال کشور تا حدود زیادی حل شده است.