وی اضافه کرد: موفق شدیم در طول این مدت مشارکت خیران را در توسعه شهری حتی در مسائلی که در دید اول کوچک به نظر می‌رسد داشته باشیم تا شاهد افزایش مشارکت مردم در توسعه شهری باشیم. شهردار گرگان تاکید کرد: اکنون ساخت ۳۰ نیمکت توسط یکی از خیران در حال انجام است و حتی در ساخت سرویس‌های بهداشتی و نمادهای شهری از ظرفیت خیران استفاده کرده و در حال برنامه‌ریزی اجرای آن هستیم.دادبود گفت: یکی از نگاه‌ها و برنامه‌های مهم ما در گرگان سرمایه‌گذاری است که به منظور اقدامات هدفمند، دفتر سرمایه‌گذاری در شهرداری گرگان راه‌اندازی شده و آغاز به کار کرده‌ است. وی گفت: بدون شک در حوزه‌های مختلف بدون مشارکت مردم و همدلی و همراهی تمامی دستگاه‌ها نمی‌توانیم به موفقیت مورد نظر دست یابیم و انتظار داریم همه با هم برای توسعه شهر قدم بر داریم.