در روستای فارسیان با صرف هزینه ۵/ ۱ میلیارد تومان طرح هادی اجرا و تحویل دهیاری شد، اما وضعیت نگهداری آن مطلوب نیست. مدیرکل بنیادمسکن استان اظهار کرد: طرح هادی بافت تاریخی و سنتی در روستاهای شاهکوه سفلی، قلعه قافه، ساسنگ و سرکلاته در حال اجراست. حفظ ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری روستاها از مهم‌ترین موضوعاتی است که در تهیه و اجرای طرح هادی مورد توجه قرار دارد. زمانی‌نژاد با اشاره به وجود بیش از ۴۰ روستای هدف گردشگری در استان افزود: تهیه و اجرای طرح هادی متناسب با ویژگی‌های گردشگری بخشی از این روستاها در دستور کار قرار گرفته است. طرح هادی بافت ارزشمند برای روستاهای افراتخته، چه‌جا، چینو، رادکان و بنفش‌تپه تهیه شده و در صورت تخصیص اعتبار اجرای آن آغاز می‌شود.