وی ادامه داد: هوشمند‌سازی مدیریت شهری با استفاده از مانیتورینگ و کنترل ترافیک در شهرداری جزو برنامه‌های اولویت‌دار ما در پدافند غیرعامل شهری باید باشد و به استناد بند «ز» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مکلفند تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را صرف اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل بکنند. مدیر پدافند غیرعامل شهرداری گرگان در ادامه با اشاره به برنامه‌های آینده شهرداری گرگان در بحث پدافند غیرعامل اظهار کرد: طی موافقت نامه‌ای سه جانبه بین سازمان پدافند غیرعامل، شهرداری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای شهرداری‌های بزرگ و با جمعیت بالای ۲۵۰ هزار نفر چهار برنامه به‌عنوان اولویت تعریف شده است. بیدلی نامنی افزود: مجهز کردن سازمان آتش نشانی به تجهیزات CBRN که در مقابل تهدیدات و حملات شیمیایی کاربرد دارد، آموزش عمومی پدافند غیرعامل برای مدیران، اجرای مانور و رزمایش با موضوع پدافند غیرعامل در شهرها و تهیه طرح جامع پدافند از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای شهرداری در این خصوص است.