وی اضافه کرد: احداث این بیمارستان جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری به تبریز بوده و در این سفر قرار شد تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص داده شود و بقیه را نیز دانشگاه علوم پزشکی تبریز از محل زمین‎های مازاد تامین کند. وی ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث این طرح هزینه شده است، این طرح شش بلوک داشته و بتن‌ریزی بلوک B آن آغاز شده است، این حجم از بتن‌ریزی در چنین مدت کوتاهی بی‌نظیر بوده و از بتن‎هایی با مقاومت بالا استفاده شده است. صالحی با بیان اینکه عیار بتن مقاوم در بتن‌ریزی ساختمان، برابر با ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع است، اظهار کرد: در بتن‌ریزی طرح بیمارستان هزار تختخوابی تدبیر از بتن‎ با عیار ۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع استفاده شده است. وی خاطرنشان کرد: احداث این طرح از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و خاکبرداری آن به اتمام رسیده است و اکنون در مرحله اجرای اسکلت قرار دارد، اسکلت اورژانس بیمارستان نیز تکمیل شده و امیدواریم طی چهار سال آینده به بهره‎برداری برسد.