کاظمی با اشاره به اهمیت فرهنگی، تاریخی و اقتصادی بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان افزود: با توجه به بافت تاریخی و قدمت بازار، شبکه‌های فرسوده نیاز به تعمیر و تعویض داشتند که اجرای طرح اصلاح شبکه در بازار کفاشان، بازار قیزبستی، راسته بازار، میرزا شفیع، بازار امیر، بازار صادقیه، بازار پنبه فروشان، بازار سحر و بازار پیه‌فروشان انجام شده که طول شبکه فشار ضعیف زمینی احداث شده در این پروژه‌ها مجموعا بیش ۱۷ هزار و ۸۸۱ متر است. وی درخصوص مشکلات عمده اجرای این طرح در بازار سرپوشیده تبریز به جهت شلوغی و ازدحام جمعیت در طول روز گفت: چون امکان اجرای کار عملیاتی درطول روز میسر نبود، از این رو همکاران در طول دوماه و به‌صورت شبانه با حضور ماموران نیروی انتظامی، کار اجرایی طرح اصلاح شبکه فشار ضعیف این مناطق را انجام دادند. کاظمی درباره طرح راسته بازار تبریز گفت: طول شبکه فشار ضعیف زمینی در این بخش ۶ هزار و ۷۶۰ متر بود که با هزینه ۲ میلیارد ریال به انجام رسید. وی در ادامه گفت: اجرای طرح اصلاح شبکه بازار صادقیه نیز که به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر و به ارزش ۲ میلیارد ریال بود اتمام و به بهره‌برداری رسیده است.