معاون فنی عمرانی شهردار تبریز در این باره گفت: طبق بررسی وضعیت تولید سفر درون شهری در محدوده شهرداری منطقه ۳ تبریز، مترو می‌تواند نقش موثرتری در خیابان شریعتی جنوبی به سمت ترمینال مرکزی ایفا کند. محمد حسن اسحقی با اشاره به کاهش مساحت ایستگاه‌ها با تغییر مسیر خط ۳ مترو، اظهار کرد: در طرح مطالعاتی قبلی مساحت ایستگاه‌ها هفت هزار مترمربع پیش بینی شده بود که با تغییر مسیر به پنج هزار مترمربع کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: میزان تولید و جذب سفر درون شهری در مسیر خط ۳ قطار شهری تبریز از دیگر موارد بررسی شده نسبت به طرح مطالعات سال‌های قبل بود که ضرورت تغییر کریدور را دو چندان می‌کرد. معاون فنی عمرانی شهردار تبریز با تاکید بر افزایش مراکز تولید سفر و چند هسته‌ای شدن شهر تبریز متذکر شد: پوشش مسافران این مراکز توسط مترو از تردد خودروها و ایجاد بار ترافیکی سنگین می‌کاهد. اسحقی اعلام کرد: همچنین جزئیات تغییر مسیر فاز ۳ خط ۳ قطار شهری تبریز در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.