وی افزود: تشکل‌های کشاورزی باید در خدمت اعضای تشکل و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان باشند و باید با حمایت از اعضا موجبات اشتغال و افزایش درآمد آنها را فراهم کنند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان عرصه کشاورزی استان بیشتر تولیدکنندگان خرد هستند، تاکید کرد: این تشکل‌ها می‌توانند در راستای افزایش تولید محصولات و ایجاد بازار فروش برای محصولات تولید شده توسط اعضای تشکل‌ها، بیشترین کمک را به بهره‌برداران بخش کنند. وی با بیان اینکه عدم تشکل‌های فعال در بخش کشاورزی می‌تواند منجر به زیان تولیدکنندگان شود، تصریح کرد: این تشکل‌ها می‌توانند منافع مادی و معنوی زیادی برای اعضاء و در کل بهره‌برداران بخش داشته باشند و برای صادرات محصولات تولید شده بهتر عمل کنند.

جعفری خاطرنشان کرد: باید به‌عنوان سیاست گذاران بخش کشاورزی، برنامه‌ها و فعالیت‌های و اجرایی این تشکل‌ها را تدوین کنیم و حمایت‌های مالی و فکری مجموعه جهاد کشاورزی را در اختیار آنها قراد دهیم. وی ایجاد تشکل‌های قدرتمند و منسجم را از اولویت‌های تمام بخش‌های سازمان جهاد کشاورزی دانست و یادآور شد: برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی وجود این تشکل‌ها ضروری است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از تخصیص ۵ درصد از دارایی‌های تملیکی استان به صندوق حمایت از بخش کشاورزی در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: در سال جاری نیز این میزان از اعتبارات به این صندوق اختصاص خواهد یافت.