محسن احتشام با اشاره به آغاز فصل برداشت زعفران در استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی اظهار کرد: باید متناسب با افزایش قیمت ارز، قیمت پایه صادراتی زعفران نیز تغییر کرده و واقعی شود.وی افزود: علت اصلی افت قیمت زعفران در سال گذشته افزایش عرضه به واسطه افزایش سطح زیرکشت زعفران بوده ولی متاسفانه متناسب با این افزایش زیرکشت افزایش تقاضا و توسعه بازار در چند سال گذشته به واسطه تحریم‌ها انجام نشده است.رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: صحبت‌های غیرکارشناسی و غیرمدیریتی و دور از مطالعه و تجزیه و تحلیل بازار جهانی زعفران نتیجه‌ای جز از دست دادن بازارهای جهانی زعفران به رقبا و ضرر به کشاورزان زحمتکش زعفرانکار نخواهد داشت.

 تعیین قیمت پایه خرید توافقی

احتشام گفت: در وضعیت موجود تعیین قیمت پایه خرید توافقی انواع درجه‌بندی زعفران از کشاورزان به‌عنوان قیمت پایه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اصلاح قیمت پایه صادراتی از سوی گمرک ایران از اولویت‌های بسیار مهم برای جلوگیری از افت قیمت زعفران در داخل کشور است.

رئیس شورای ملی زعفران مدیریت صحیح برتعیین قیمت و فروش زعفران ایران در بازار جهانی با قیمت تعیین شده به‌عنوان قیمت جهانی زعفران را از دیگر اولویت‌های مهم مدیریت بر بازار این محصول برشمرد.  

ارائه کارت اهلیت به صادرکنندگان

وی اظهار کرد: هرچه سریع‌تر باید این دو اولویت مهم توسط متولیان امر اجرایی شود و همچنین کارت اهلیت توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی به صادرکنندگان واقعی زعفران ارائه و از صدور زعفران توسط کارت‌های یک‌بار مصرف و صادرکنندگان بی‌نام و نشان جلوگیری شود.

چراکه تحقق این مهم سبب جلوگیری از افت قیمت زعفران شده و از سوی دیگر مقدمه‌ای بر برگشت ارز حاصل از صادرات زعفران به چرخه اقتصادی کشور است.

رئیس شورای ملی زعفران گفت: متاسفانه امروز شاهد هستیم که بخش عمده صادرات زعفران از سوی صادرکنندگان اصیل صنعت زعفران که به این منظور سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده‌اند صورت نمی‌گیرد زیرا با وضعیت موجود و تفاوت قیمت ارز در شبکه نیما و بازار آزاد نمی‌توانند رقابت کنند. از این رو توان صادرات خود را از دست داده‌اند.

احتشام با اظهار تاسف از این روند خاطرنشان کرد: چنانچه وضع موجود مدیریت نشود شاهد بیکاری صدها نفر که در چرخه فرآوری، صادرات و بسته‌بندی زعفران مشغول به کار هستند خواهیم بود. وی بر ساماندهی، سازماندهی و برنامه‌ریزی بازار زعفران برای حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی تاکید کرد و افزود: این مهم باید توسط بخش خصوصی و دولتی محقق شود. رئیس شورای ملی زعفران با تاکید بر اینکه چنانچه صادرکنندگان و فعالان بخش زعفران کمک کنند تا قیمت زعفران از قیمت‌های پایه اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی کمتر نشود، افزود: در این صورت قطعا نیازی به ورود سازمان تعاون روستایی به چرخه خرید زعفران که متاسفانه در سال گذشته اتفاق افتاد و نقاط ضعف بسیاری به همراه داشت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه باید به درستی تقاضای زعفران در بازار جهانی را مدیریت کنیم، ارائه محصول از نظر کمی و کیفی متناسب با خواسته‌ها و نیازهای بازار جهانی، اهمیت و تعیین قیمت منصفانه برای کشاورزان و مصرف کنندگان، توزیع صحیح زعفران از طریق کانال‌های علمی در داخل و خارج کشور، معرفی صحیح زعفران ایران و اقدامات ترغیبی برای خریداران اصلی زعفران و اهمیت دادن به بسته‌بندی را پنج متغیر اثر گذار بر تقاضای زعفران در بازار جهانی برشمرد.