حسین محبوبی اظهار کرد: زمین‌های تصرف شده در شهرهای مختلف استان همچون گنبد، بندر گز،گمیشان و کردکوی بودند که توسط برخی افراد متخلف و سودجو تصرف شده بود و ازطریق عوامل یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان گلستان رفع تصرف شد. وی افزود: به همین منظور زمین‌های دولتی که اشخاص متخلف در شهرستان‌ها اقدام به تصرف غیر‌قانونی کرده بودند از طریق مراجع قانونی و اجرای حکم قطعی خلع ید و متصرفان محکوم به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف و همچنین رفع تصرف و اعاده به وضع سابق و زمین‌ها در اختیار و مالکیت دولت مستقر شدند.مدیرکل راه‌و‌شهرسازی گلستان ادامه داد: ۱۷۰۰ هکتار اراضی دولتی، تحت حفاظت اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان قرار دارد که برای توسعه همه‌جانبه شهرهای استان در آینده پیش‌بینی شده و در مواقع لزوم به متولیان امر واگذار می‌شود. محبوبی افزود: در سال ۹۶ حدود ۸۰ هزار مترمربع از زمین‌های تحت اختیار به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به منظور اجرای سیاست‌های توسعه شهری واگذار شده که این رقم در ۶ ماه نخست سال‌جاری به ۱۱۳ هزار مترمربع افزایش پیدا کرده است.  وی عملکرد یگان حفاظتی از اراضی دولتی را در استان گلستان خوب دانست و افزود: یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه‌وشهرسازی استان گلستان از تیر سال ۹۶ با هدف حفاظت از اراضی دولتی و پیشگیری از زمین‌خواری، تعرض و تصرف اراضی، با مساعدت مقامات قضایی و انتظامی شروع به کار کرده است و در صورت مشاهده هرگونه تصرف و تعدی به اراضی دولتی تحت اختیار این اداره کل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهد.