وی با اشاره به تصویب شروع اقدامات برای تاسیس بانک توسعه آذربایجان و تکمیل فرم‌های مشارکت و میزان مشارکت مالی توسط موسسان متقاضی گفت: امروز آغاز این اقدام ماندگار است و امیدواریم با حضور پررنگ بخش فعالان اقتصادی استان این بانک به‌صورت کاملا خصوصی و با حمایت تمامی نهادهای متولی و  نمایندگان مجلس به نتیجه برسد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار نیز در این نشست  هدف از ایجاد بانک خصوصی توسعه آذربایجان را ایجاد نهاد مالی پشتیبان برای توسعه استان و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی استان به منابع مالی به‌خصوص در سرمایه‌گذاری کلان اعلام کرد. علی جهانگیری خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه اکنون اختیار اقدام و تصمیم‌گیری در اعطای تسهیلات کلان در تمام بانک‌های فعال در ستاد مرکزی آنها و تهران متمرکز هست، اخذ تسهیلات کلان برای سرمایه‌گذاران استانی مشکل و زمانبر است؛ ازاین‌رو با ایجاد بانک توسعه آذربایجان و استقرار ستاد آن در استان ضمن رفع این مشکلات می‌توان منابع مالی موجود را در توسعه اقتصادی استان به‌کار گرفت.