رضا خواجه نائینی در حاشیه برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸ با اشاره به اینکه اولویت سرمایه پذیری در شهر مشهد در بخش‌های گردشگری است، اظهار کرد: اولویت جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که به افزایش ماندگاری گردشگر در شهر مشهد کمک کند، توسعه زیرساخت‌هایی همچون حمل و نقل، فضاهای اقامتی و مسکونی، فناوری اطلاعات از مهم‌ترین بخش‌هایی است که پس از گردشگری در اولویت بعدی سرمایه‌گذاری مشهد قرار دارد.

وی حوزه حمل و نقل را از حوزه‌های زیرساختی با هزینه بری بالا برشمرد و افزود: برای نمونه ساخت هر کیلومتر مترو ۲۵۰میلیارد تومان هزینه دارد که بدون حضور بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری زیرساخت تامین این میزان از هزینه‌ها در بخش حمل‌و‌نقل برای شهرداری به تنهایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

خواجه نائینی با اشاره به اینکه فروش اوراق مشارکت از راهکارهایی است که شهرداری مشهد برای تامین هزینه‌های زیرساختی انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری اکنون ۸ هزار میلیارد تومان است که ۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه از طریق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و سایر منابع خارج از شهرداری باید تامین شود.