کرشمه ترابیان، مدیر بورس منطقه‌ای فارس با اعلام این خبر افزود: در مهر ۹۷ و طی ۲۲ روز فعالیت ۱۱۵۰ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۴۰۶۹ میلیارد ریال در بورس منطقه‌ای فارس مورد معامله قرار گرفت.  وی افزود: متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت ۱۸۴۹۶۸ میلیون ریال بوده است.ترابیان اظهار کرد: بررسی ترکیب معاملات انجام شده حاکی از آن است که ۵۱‌درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و ۴۹‌درصد به فروش سهام اختصاص داشته است.  وی ادامه داد: در این مدت ۱۲۰۲ کد سهامداری جدید ایجاد شده است.  به گفته مدیر بورس منطقه‌ای فارس اکنون تعداد شرکت‌های استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۲۳ شرکت است که از این میان ۵ شرکت در بازار اول، ۱۰ شرکت در بازار دوم و ۸ شرکت در فرابورس قرار دارند.