فرهاد سرخوش با بیان اینکه میزان رهاسازی آب به سمت دریاچه پس از تعیین مصارف کشاورزی و شرب مشخص می‌شود، افزود: پس از سپری شدن فصل کشاورزی و پس از کسر‌درصد آب شرب مصرفی در استان رها‌سازی‌ها از آذر آغاز و سردهنه‌های رودخانه‌های حوضه آبریز مسدود می‌شود و تا اردیبهشت سال آینده رهاسازی به سمت دریاچه ارومیه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت فعلی دریاچه ارومیه تصریح کرد: به دلیل آغاز نشدن فصل بارش‌ها و جاری نشدن روان‌آب‌ها و همچنین عدم اتمام طرح‌های آب‌رسانی به دریاچه، وضعیت فعلی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه تغییرات چندانی نکرده و بالطبع با هدایت آب به سمت دریاچه شاهد افزایش تراز آن خواهیم بود.

سرخوش تصریح کرد: سال گذشته حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب از پشت سدها به دریاچه ارومیه رها شده بود که میزان رهاسازی از پشت سدها به میزان ذخایر حجم آب سدها بستگی داشته و هرسال متفاوت است، امسال هنوز میزان رهاسازی مشخص نشده است.  مدیردفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه میزان اعتبارات ستاد احیا در ۸ مهر، ۵۰۰ میلیارد تومان توسط هیات‌دولت مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، افزود: متاسفانه هنوز هیچ تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه به ستاد احیا انجام نشده که پیگیر موضوع برای دریافت اعتبارات سال‌جاری هستیم.  وی با بیان اینکه تراز فعلی دریاچه ارومیه ۲۳/ ۱۲۷۰ متر است، افزود: تراز دریاچه در سال گذشته ۲۴/ ۱۲۷۰ متر بوده که نشان از کاهش یک سانتی‌متری تراز نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.