او در ادامه به هزینه ۵هزار تومانی انتقال هر مسافر با مترو در هر سفر و بلیت‌‌های ۷۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: براساس قانون بخشی از هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی شهروندان بر عهده دولت بوده که مدت‌ها است این سهم پرداخت نشده است.

شهردار اصفهان درباره طرح‌های نیمه‌تمام شهر گفت: تلاش این نهاد در جهت به اتمام رساندن این طرح‌ها و جلوگیری از افزایش خساراتی است که با پایان نیافتن آنها به شهر وارد می‌شود.

قدرت‌الله نوروزی همچنین با اشاره به کاهش یک و نیم ساله میانگین سن مدیران این نهاد در اصفهان، تخصص و تعهد را اصل مهم تصمیم‌گیری در این مورد دانست.

وی در ادامه بر پشتوانه علمی‌ تخصصی طرح چهارباغ اصفهان تاکید کرد و گفت: مصمم به طی کردن این مسیر با یاری نقادان منصف هستیم و به جز این طرح، برای نهادینه کردن مشارکت شهروندان در اداره شهر و نیل به توسعه، همه تلاش خود را به خرج خواهیم داد.

او آغاز فرآیند طرح جامع شهری را نشانه تلاش شهرداری و دیگر نهادهای شهری برای مشارکت دادن شهروندان در این مسیر معرفی کرد و گفت: اصفهان دیگر ظرفیت صنعتی شدن بیشتر را ندارد و در حال گذار به شهری فراصنعتی است، ما نباید فکر کنیم اصفهان یک خواب شهر است و نباید با نگاه خواب شهری دیده شود، بلکه باید محل خلق ارزش باشد. تربیت انسان‌های خلاق این شهر نباید به مکان‌های فیزیکی نیاز داشته باشد، پس باید به سمت مراکز تولید ثروت در شهر برویم.