صابر نوروزی، پژوهشگر و کمک خلبان سلماسی تولید‌کننده این محصول با طراحی و ساخت این شبیه‌ساز وابستگی ایران به محصولات مشابه خارجی را رفع کرده و نیازی به اعزام خلبان‌ها برای شرکت در دوره‌های آموزشی به سایر کشورها نیست. این دستگاه قادر است سوانح هوایی را شبیه‌سازی کند. دستگاه شبیه‌ساز «atr۷۲-۶۰۰» که برای نخستین بار در ایران ساخته شده است، نمونه خارجی ندارد و بر اساس تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است و از قوانین «certifcate» سازمان هواپیمایی کشوری تبعیت می‌کند.  این سامانه شبیه‌ساز، پرواز در محیط مجازی، آموزش در شرایط استاندارد، تکرارپذیر، کنترل شده، بی‌خطر و ارزان را میسر می‌کند.  نوروزی گفت: این سامانه امکان پیگیری روند آموزش نیرو را با استفاده از استخراج و تحلیل داده‌های حین آموزش فراهم می‌کند.