محمدرحیم رحیمی افزود: اکنون در استان گلستان معادل ۹۰۲۷ کیلومتر شبکه‌گذاری گاز انجام شده که از این میزان افزون بر ۳۳۷۶ کیلومتر مربوط به شهرها و نزدیک به ۵۶۵۱کیلومتر نیز به روستاهای استان مربوط می‌شود.وی با بیان اینکه اجرای این میزان شبکه‌گذاری در استان قابل توجه است، افزود: در ۶ ماه اول سال جاری نیز با تلاش کارکنان شرکت افزون بر ۲۷۰ کیلومتر شبکه گاز اجرا شد که شهرستان گنبد با بیش از۷۶ و مراوه تپه با ۷۲ کیلومتر بیشترین حجم شبکه را به خود اختصاص دادند.رحیمی اظهار کرد: از این مقدار معادل ۳۲ کیلومتر شبکه شهری و ۲۳۸ کیلومتر شبکه نیز روستایی است. وی تصریح کرد: در استان تمامی ۳۰ شهر و همچنین ۸۵۲ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند؛ ضمن اینکه عملیات گازرسانی به ۲۵ طرح روستایی نیز در حال اجراست.