حمید رضا خانپور در بازدید از طرح در حال ساخت مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی کاسپین اظهار کرد: با توجه به به بهره‌برداری رسیدن و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین که حجم خروجی فاضلاب صنعتی آنها افزایش یافته، عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد ریال آغاز و تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۶۴۰ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به شبکه فاضلاب متصل بوده است، افزود: آلودگی‌های زیست‌محیطی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کنترل می‌شوند، قبل از احداث تصفیه خانه‌ها طبق ضوابط شهرک‌های صنعتی مدیریت، تصفیه فاضلاب و سرانجام دفع پساب تولیدی واحدهای صنعتی بر عهده واحدهای صنعتی بوده که با احداث تصفیه خانه فاضلاب با رعایت مقررات پساب خروجی واحدها به شبکه فاضلاب متصل و تصفیه نهایی در محدوده ضوابط و مقررات محیط‌زیست می‌شود.