وی گفت: به همین منظور حدود ۱۸۵۰۰ مترمربع نیز از زمین‌های دولتی که اشخاص مختلف در شهرستان‌ها اقدام به تهیه سند و بهره‌برداری کرده بودند از طریق مراجع قانونی و اجرای حکم قطعی خلع ید و از متخلفان مطالبه اجرت‌المثل و در نهایت انتقال سند به نفع دولت شده است.وی عملکرد یگان حفاظتی از اراضی دولتی را در استان گلستان خوب دانست و افزود: یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه‌وشهرسازی استان گلستان از تیر سال ۹۶ با هدف حفاظت از اراضی دولتی و پیشگیری از زمین‌خواری، تعرض و تصرف اراضی، با مساعدت مقامات قضایی و انتظامی شروع به‌کار کرده است و در صورت مشاهده هرگونه تصرف و تعدی به اراضی دولتی تحت اختیار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی این اداره‌کل از طریق قانونی برخورد خواهد کرد.