فرخ جلالی با اعلام این خبر گفت: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور و به منظور رعایت اصل بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ساعات کاری ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در تمام خطوط ملکی و خصوصی تغییر کرد.وی افزود: ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی در ۶ ماه دوم در روزهای عادی از ساعت ۱۵/ ۶ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۵/ ۷ تا ۳۰/ ۲۰ به خدمات‌رسانی به همشهریان مشغول خواهند بود.