در این واحد دامداری که ۲۰۰ هکتار وسعت داشته و ۳۳۰۰ راس گاو در آن نگهداری می‌شود، ۱۰۰ نفر اشتغال دارند و در صورت اجرای این طرح توسعه حداقل ۵۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.پیگیری‌های مدیر این واحد دامداری برای دریافت مجوز زیست محیطی مربوطه در ۳ سال گذشته بی‌نتیجه مانده بود که با پیگیری‌هایی که از سوی فرماندار صورت گرفت اداره کل محیط‌زیست استان تهران با اجرای این طرح توسعه‌ای موافقت کرد.