ابوالحسن‌زاده، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۸ کشور از فعال بودن حدود ۱۳۵ هزار بهره‌بردار استان در عرصه تولید گندم خبر داد و گفت: امسال ۵۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان‌شرقی خریداری شد که رکورد جدیدی در خرید تضمینی گندم در استان محسوب می‌شود.وی افزود: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان امسال در ۹۲ مرکز خرید در مناطق مختلف استان به نرخ هر کیلوگرم ۱۳ هزار ریال صورت گرفت. وی با اشاره به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان به گندم‌کاران آذربایجان‌شرقی گفت: ۷۴‌درصد بهای گندم خریداری شده از کشاورزان استان پرداخت شده است و بقیه تا پایان مهر واریز خواهد شد.مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۸ کشور با بیان اینکه امسال بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم در آذربایجان‌شرقی تولید شد، اظهار کرد: هزار هکتار از اراضی آبی و ۳۶۰ هزار هکتار مزارع دیم استان امسال به کشت گندم اختصاص یافته بود.