سیدمناف هاشمی در دیدار با علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور این طرح را از برکات سفر وزیر کشاورزی به گلستان دانست و افزود: این طرح با استفاده از مدیریت انطباقی و گونه‌های سازگار با اقلیم خشک و نیمه خشک و در محور شمالی استان از غرب تا شرق اجرا خواهد شد.

استاندار گلستان مدل سرمایه‌گذاری این طرح را استفاده از ظرفیت بخش‌های تعاونی، خصوصی، نیمه خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی دانست و یادآور شد: از اهداف این طرح مقابله با بیابانی شدن اراضی شمالی استان است.هاشمی در ادامه با بیان اینکه ایجاد هشت شهرک گردشگری باعث توسعه پایدار استان می‌شود، اظهار کرد: توسعه و ایجاد این شهرک‌ها در گلستان به شکل متوازن و با شاخص‌های موردنظر انجام می‌گیرد.وی با اشاره به اینکه گلستان اولین استان دارای پرونده ایجاد شهرک گردشگری در شورای شهرسازی است، اظهار کرد: گلستان با تصویب این طرح وارد حوزه شهرک‌های جدید گردشگری می‌شود که ایجاد اشتغال را نیز به همراه خواهد شد.