سیدمحمود هاشمی در مراسم افتتاح این طرح‌ها با تشریح اقدامات صورت‌گرفته اظهار کرد: بهره‌برداری از خطوط انتقال گاز سربیشه - نهبندان و سربیشه - درح، گازرسانی به سه شهر نهبندان، شوسف و درح، گازرسانی به ۱۰۱ روستا و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۳۸۸ روستا در استان با سرمایه‌گذاری ۲میلیارد و۷۴۳ ریال صورت گرفت. مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌‌جنوبی با اشاره به برخورداری شهر نهبندان از نعمت گاز طبیعی گفت: گازرسانی به شهر نهبندان با اعتباری بالغ بر۹۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز ایران انجام شد.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به شهر نهبندان در دو بخش اجرای خط انتقال گاز سربیشه - نهبندان و اجرای شبکه داخلی شهر نهبندان انجام شده است، اظهار کرد: اجرای خط انتقال گاز سربیشه - نهبندان با هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران محول شده بود که به پایان رسید.

هاشمی با تشریح اجرای طرح شبکه داخلی گاز شهر نهبندان اظهار کرد: اجرای شبکه داخلی شهر نهبندان شامل اجرای ۱۳۰کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، احداث و نصب ۴ ایستگاه تقلیل فشار درون شهری، احداث و نصب شبکه یک ایستگاه حفاظت‌‌ کاتدیک با اعتباری برابر ۱۵۰ میلیارد ریال از سوی شرکت گاز استان به اتمام رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان‌‌جنوبی اظهار کرد: گازرسانی به شهر شوسف از توابع شهرستان نهبندان با احداث ۳۳ کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه و نصب یک ایستگاه TBS و یک ایستگاه CGS و نصب ۸۰۰ انشعاب با سرمایه‌گذاری۵۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرارگرفت.

هاشمی به گازرسانی به شهر درح از توابع شهرستان سربیشه اشاره کرد و افزود: با احداث ۲۸ کیلومتر خط انتقال و نصب یک ایستگاه سی‌جی‌اس و یک ایستگاه تی‌بی‌اس، ۸۰ کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه و نصب ۱۳۷ انشعاب و با سرمایه‌گذاری ۱۱۰میلیارد ریال این طرح به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌‌جنوبی به اقدامات انجام شده برای گازرسانی به شهرهای مختلف استان اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از عملیات گازرسانی به شهر نهبندان امکان گازرسانی به بیش از ۵ هزار خانوار ساکن در این شهر فراهم شده است. وی گفت: با گازرسانی به شهر نهبندان مطالعات مهندسی به منظور گازرسانی به تعداد قابل‌توجهی از روستاهای واقع در این شهرستان نیز در حال انجام بوده که در صورت تخصیص به‌موقع اجرای عملیات گازرسانی به این روستاها نیز در برنامه شرکت گاز استان خراسان‌‌جنوبی قرار می‌گیرد.