محمد کریمیان افزود: اجرای شبکه‌های فاضلاب چوبیندر، خیرآباد و شهر ناصرآباد نیاز به ۱۳ میلیارد ریال اعتبار دارد.وی درخصوص واگذاری تعدادی از نواحی منفصل شهری به شهرها و تحت پوشش قرار گرفتن آبفای شهری اظهار کرد: قبل از هرگونه تغییر و تحولی ابتدا باید برای بهینه‌سازی تاسیسات موجود و افزایش آن از منبع تولید آب شرب تا تحویل به مشترک مبالغ مورد نیاز برآورد و تخصیص ردیف‌های اعتباری مشخص شود.کریمیان درباره اجرای شبکه‌های فاضلاب چوبیندر و خیرآباد و همچنین شهر ناصرآباد نیز گفت: در چوبیندر و خیرآباد تاکنون ۲هزار متر شبکه فاضلاب اجرا شده که به ۱۲ کیلومتر افزایش می‌یابد. درخواست داریم که مسوولان محلی در زمینه واگذاری زمین تصفیه خانه به‌صورت رایگان و دریافت مجوزهای زیست‌محیطی مساعدت کنند. تکمیل این طرح نیاز به ۶ میلیارد تومان اعتبار دارد. وی افزود: در شهر ناصرآباد نیز اجرای شبکه فاضلاب حدود ۷۰درصد پیشرفت داشته و در حال اجراست و تا پایان سال ۹۷ تمام شهروندان شهر ناصرآباد تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند. این طرح نیز نیاز به ۷ میلیارد تومان اعتبار دارد.