غلامرضا سلیمانی اظهار کرد: براساس ماده یک قانون، مناطق آزاد وظیفه عمران و آبادانی مناطقی که در آن حوزه فعالیت می‌کنند را برعهده دارند. وی بیان کرد: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات، گسترش تولید و ارتباط تجاری کشور با کشورهای همسایه در این منطقه دنبال می‌شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: اکنون بسیاری از مناطق آزاد کشور در مناطق مرزی بوده و اگر بتوان در این مناطق زیرساخت‌های ارتباطی را به مرزهای خارج از کشور اتصال داد، یعنی کشور به‌طور عملی به خطوط ریلی و جاده‌ای جهان متصل می‌شود. وی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو در جوار منطقه آزاد ارس، یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد جهان به شمار رفته و ظرفیت‌های بسیاری نیز در این منطقه وجود دارد، افزود: در پنج سال گذشته که سازمان منطقه آزاد آغاز به کار کرده، با توجه به اینکه بسیاری از مناطق آزاد محروم هستند، اقدامات عمرانی و آبادانی بسیاری در آن انجام شده است. سلیمانی اظهار کرد: امسال با حمایت وزارت راه و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، حضور سرمایه‌گذار در آزادراه ماکو-تبریز نهایی شده است.