سید حمیدرضا کشفی در دیدار از تصفیه‌خانه آب بندرعباس، از بهره‌برداری آزمایشی طرح تامین برق اضطراری تصفیه‌خانه بندرعباس در یک ماه آینده خبر داد و گفت: اکنون پیشرفت این طرح ۹۰ درصد است.  وی افزود: این طرح با هدف تامین برق اضطراری فاز اول و دوم تصفیه‌خانه آب بندرعباس و جلوگیری از هدررفت آب در مواقع قطعی برق اجرا شده است.  کشفی اضافه کرد: این طرح شامل دو دیزل ژنراتور با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلووات است و با اعتبار ۵میلیارد تومان اجرا شده است. معاون بهره‌برداری آبفای کشور در ادامه، به اهمیت انتقال و توزیع مناسب و منطبق با استاندارد آب تولیدی از طریق منابع سطحی، زیرسطحی و آب‌شیرین‌کن به شهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: آبفای هرمزگان در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است.