وی افزود: باپیگیری‌های انجام شده در صورت جذب کامل تسهیلات سرمایه در گردش مجدد این تسهیلات تخصیص داده خواهد شد.  مدیر شعب بانک کشاورزی استان کردستان اذعان کرد:نوسانات ارزی مانعی برای اجرای طرح‌های کلان استانی شده که به‌عنوان مشکلات بازماندگی طرح‌های شاخص نگران‌کننده است.  وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات ارزی در ساختار اجرای طرح‌ها، تسهیلات باید به‌موقع جذب و پرداخت شود که پیگیری و اجرای این به‌عنوان اولویت در حال اجراست.

فهیمی یادآورشد: اشتغال پایدار روستایی تاثیر فراوانی در افزایش اشتغال‌زایی روستایی دارد، بر این اساس در سال ۹۷ تاکنون ۶۲میلیارد تومان در اشتغال پایدار و ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان برای اشتغال فراگیر تسهیلات پرداخت شده است.وی اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده به محض انجام به‌روزرسانی سامانه صندوق توسعه ملی، سهم سرمایه در گردش به‌طور کامل جذب خواهد شد.به گفته مدیر شعب بانک کشاورزی استان کردستان،بخش کشاورزی کردستان بیشترین سهم جذب دراشتغال را به خود اختصاص داده است.