علی عبدلی با اشاره به هم‌مرزی استان با سه کشور خارجی و ظرفیت بالای استان در بخش فعالیت‌های اقتصادی مشترک مرزی اظهار کرد: این سه شهرک صنعتی مشترک با دو کشور عراق و ترکیه طی هماهنگی‌های به عمل آمده ایجاد می‌شود. وی با بیان اینکه این سه شهرک صنعتی مرزی مشترک در سرو، قطور و پیرانشهر ایجاد می‌شود، اظهار کرد: ترکیه استقبال خوبی از ایجاد این شهرک‌های صنعتی مشترک دارد که دو شهرک صنعتی با همکاری مشترک ایران و ترکیه ایجاد خواهد شد. عبدلی همچنین از ایجاد هشت ناحیه صنعتی روستایی در استان خبر داد و گفت: امسال مکان‌یابی ایجاد این ناحیه‌های صنعتی روستایی انجام شده و مراحل اجرایی را طی می‌کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۴ شهرک و نواحی صنعتی در آذربایجان‌غربی وجود دارد، افزود: از این تعداد، ۲۶ شهرک و ناحیه صنعتی شامل شش ناحیه و ۱۹ شهرک صنعتی فعال هستند.