حمید هاشم‌زاده اظهار کرد: از مجموع تعداد طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها در بخش تسهیلات روستایی تاکنون ۲۹۴ طرح به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان منجر به عقد قرارداد شده است. وی با اشاره به شرایط اعطای تسهیلات روستایی به متقاضیان واجد شرایط گفت: پرداخت تسهیلات بر اساس مزیت‌ها، ظرفیت‌های مناطق روستایی و عشایری، بررسی توان فنی و اعتباری و اشتغال‌زا بودن طرح‌ها با اعمال یارانه و سود میانگین ۶درصد صورت می‌گیرد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان‌شرقی درباره رتبه استان در جذب تسهیلات اشتغال روستایی اظهار کرد: آنچه برای ما مهم است تحقق اهداف عالیه این طرح در امر اشتغال‌زایی است و از لحاظ عملکرد بانکی این طرح‌ها میزان طرح‌های مصوب در بانک‌ها شاخص مناسبی برای ارزیابی قلمداد می‌شود، چراکه این طرح‌ها بعد از تصویب در بانک‌ها در قریب به‌اتفاق موارد منجر به عقد قرارداد و پرداخت می‌شود که در این خصوص اکنون آذربایجان‌شرقی رتبه ۹ را کسب کرده است.

وی افزود: فرآیند ارائه تسهیلات اشتغال از طریق سامانه کارا و به‌صورت همزمان و سراسری در کل کشور در جریان است، بنابراین رتبه‌های اعلامی استان‌ها نیز گاه به‌طور ساعتی تغییر پیدا می‌کند. مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به رتبه تک‌رقمی استان از لحاظ طرح‌های مصوب شده بانکی در ارائه این تسهیلات خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته همت جمعی در استان بر بهبود شرایط حاکم بر روند ارائه تسهیلات اشتغال‌زا استوار بوده است و ما توانسته‌ایم در این خصوص رتبه زیر ۱۰ را کسب کنیم.