سیروس شهبازی با اعلام این مطلب اظهار کرد: توسعه گازرسانی به روستاها از برنامه‌های اصلی شرکت گاز استان کرمانشاه در سال‌جاری است که به این منظور تا پایان شهریور ۱۴۰ روستای استان به شبکه گاز متصل شدند.وی افزود: اکنون ۶۱ درصد جمعیت روستایی استان در قالب ۱۱۰۰ روستا از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به تداوم برنامه‌های گازرسانی به روستاها اشاره و اظهار کرد: اکنون گازرسانی به ۵۴۵روستای استان در حال اجرا است و گازرسانی به ۱۳۷ روستا نیز در مرحله پیمان‌سپاری و گازرسانی به سایر روستاهای بالای ۲۰ خانوار غیر برخوردار از گاز در مرحله مطالعه و طراحی است.

شهبازی تصریح کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام گرفته گازرسانی به همه روستاهایی که اکنون در حال اجرا، پیمان‌سپاری و مطالعه است تا پایان سال ۹۸ به اتمام می‌رسد و ضریب نفوذ گازرسانی در استان به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.