وی ادامه داد: ورزقان شرایط تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی را دارد و در کمیسیون اقتصادی نیز مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.  نماینده ورزقان و خاروانا در مجلس اظهار کرد: این لایحه با هدف انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصویب شده است.  علیزاده با بیان اینکه این لایحه منتظر تایید شورای نگهبان است، افزود: این طرح همه مزایای منطقه آزاد تجاری را دارد و یک مشوق برای صنعت، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و همه بخش‌های خصوصی است.  وی یادآور شد: با تبدیل ورزقان به یک منطقه ویژه اقتصادی شاهد رونق چشمگیر منطقه و قرارگرفتن آن در مدار توسعه خواهیم شد.