شفا نظرپور با اشاره به مشخصات طرح در حال انجام در این خصوص یادآور شد: این عملیات در خیابان امام خمینی (ره) اسلامشهر و کوچه‌های مرتبط شامل اصلاح شبکه به طول ۲۳۵۰ متر و با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در سایزهای ۲۵۰، ۱۱۰، و ۶۳ میلی متری از اواخر شهریور آغاز شده و اکنون با بیش از ۱۰ درصد پیشرفت در حال انجام است. انتظار می‌رود مطابق روند فعلی حداکثر تا پایان ماه جاری کل این طرح (خارج‌سازی خطوط قدیمی از مدار توزیع و جایگزینی خطوط جدید) به اتمام و بهره‌برداری برسد.مدیر امور آبفای اسلامشهر خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات اصلاح شبکه در حال اجرا، طرح اصلاح و بازسازی یا تعویض انشعابات و کنتورهای خراب نیز انجام می‌گیرد.