ترابیان ادامه داد: بررسی ترکیب معاملات انجام شده حاکی از آن است که ۵۴ درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و ۴۶ درصد به فروش سهام اختصاص داشته است. در این مدت ۱۵۴۵ کد سهامداری جدید ایجاد شده است.  ترابیان اعلام کرد: تعداد شرکت‌های استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۲۳ شرکت است که از این میان ۵ شرکت در بازار اول، ۱۰ شرکت در بازار دوم و ۸ شرکت در فرابورس قرار دارند.  به گفته مدیر بورس منطقه‌ای فارس، در یک ماه اخیر ۲۶ شرکت کارگزاری خدمات لازم را به سهامداران و متقاضیان ارائه داده‌اند که سرانه معاملات هر کارگزاری طی این مدت ۷۸هزار و ۶۵۹  میلیون ریال و سرانه معاملات روزانه هر کارگزار ۴۳۸۳ میلیون ریال بوده است.