ستون‌های منشوری بازالتی ماکو، یکی از نمونه‌های کم‌نظیر جهان است که حاصل انجماد گدازه‌های آتشفشانی در دوره سوم زمین شناسی است و انقباض ناشی از انجماد گدازه و نیروی کششی در سه جهت موازی با سطح گدازه و با فاصله زاویه‌ای ۱۲۰ درجه از یکدیگر اثر می‌کنند و در نتیجه تاثیر این نیروها، توده آذرین در جهت قائم به ستون‌های شش‌گوش مستقیم تبدیل می‌شود. منشورهای بازالتی ماکو که به قیرمیزیلیخ نیز مشهور است جزو منحصر به فردترین مناطق طبیعی در دنیا محسوب می‌شود که همه ساله گردشگران زیادی را از اطراف و اکناف دنیا به سوی خود جلب می‌کند.