فرهاد سرخوش تراز دریاچه ارومیه را ۲۹/ ۱۲۷۰ متر اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال سه سانتی‌متر کاهش نشان می‌دهد.وی وسعت دریاچه ارومیه را ۱۷۰۰ کیلومتر و حجم آب موجود را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: در مقایسه با پارسال حجم آب دریاچه ۶۰ میلیون مترمکعب و وسعت نیز ۳۰ کیلومتر مربع کاهش نشان می‌دهد.سرخوش با گلایه از عدم تخصیص اعتبارات طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: امسال با وجود پیگیری‌های مکرر، ریالی به طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده نشده است. مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه با توجه به شرایط جوی منطقه فصل کاری در استان رو به پایان است و به‌دلیل عدم تزریق اعتبارات مورد نیاز، طرح‌ها اجرایی نشده‌اند، گفت: اگر اعتبارات در نیمه دوم امسال اختصاص یابد؛ به دلیل شرایط جوی امکان ادامه طرح‌ها وجود ندارد.