اسماعیل مفرد بوشهری با اشاره به توزیع ۸۳ میلیون و ۴۴هزار متر مکعب گاز به جایگاه‌های CNG استان اظهار کرد: این مقدار شامل ۴ درصد کل گاز مصرفی استان است که جایگزین مصرف حدود ۹۹۷ میلیون لیتر بنزین شده است و بدیهی است این جایگزینی مزیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بسیاری با خود به همراه دارد. وی افزود: اکنون ۵۹ جایگاه CNG در استان در توزیع گاز فعالیت دارند که از این تعداد ۱۵ جایگاه در شهر قزوین و ۴۴جایگاه دیگر در استان فعال هستند و با توجه به تعداد جایگاه‌های یاد شده، استان قزوین جزو مناطقی محسوب می‌شود که مشکل خاصی در زمینه توزیع و تحویل گاز به خودرو‌ها ندارد و دسترسی به CNG به سهولت در آن امکان‌پذیر است. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تصریح کرد: همچنان ظرفیت در استان برای احداث جایگاه CNG وجود دارد و شرکت گاز امیدوار است در بخش‌هایی همچون CNG و واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ بتواند با حداکثر توان گاز را به متقاضیان تحویل دهد.