در این جلسه که با حضور افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان قزوین، معاون حمل‌و‌نقل، روسای اداره حمل‌و‌نقل کالا و حقوقی برگزار شد، تخلفات شرکت‌های حمل‌و‌نقل کالا مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام لازم صادر شد.مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان قزوین در این جلسه اظهار کرد: با توجه به تخلفات احصا شده از یکی از شرکت‌های حمل‌و‌نقل، ضمن تشکیل کمیسیون ویژه، این شرکت به دلیل تضییع حقوق رانندگان و عدم رعایت قوانین و مقررات و تخلفات صورت گرفته به مدت یک ماه تعطیل شد.پیرنون اظهار کرد: جلسات کمیسیون ماده ۱۲ با هدف رسیدگی به مشکلات رانندگان در بخش تضییع حقوق آنان توسط برخی شرکت‌های حمل‌و‌نقل متخلف تشکیل می‌شود که برای نخستین بار در جلسات رسیدگی علاوه بر شکات، از شرکت‌ها نیز دعوت به عمل آمده و شکایت آنها مورد استماع قرار گرفت و رسیدگی به شکایات در حضور شاکی مربوطه صورت پذیرفت.

وی گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط این اداره کل، صدور بارنامه خارج از سیستم اعلام بار، استفاده غیرقانونی از اسناد حمل، جذب بار به‌صورت نامتعارف و خارج از سیستم اعلام بار، اخذ وجه مازاد بر کمیسیون، سوء‌استفاده از کارت هوشمند راننده، عدم معرفی مدیر فنی جدید در مهلت مقرر و همچنین صدور صورت‌وضعیت با توجه به نداشتن مدیرفنی و استفاده از مهر مدیرفنی و استفاده از مهر مدیرفنی بدون صلاحیت، مغایرت مندرجات صورت‌وضعیت با مشخصات خودرو، صدور صورت‌وضعیت برای راننده فاقد دفترچه ثبت ساعت معتبر، صدور صورت‌وضعیت به‌صورت دستی و بدون اخذ کد رهگیری، عدم رعایت مقررات تهیه و تنظیم بارنامه و درج کرایه زیر تعرفه حمل از  تخلفات انجام شده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا بوده است.